Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
Telefon Warszawa19115
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
Powrót do aktualności Powrót
2021-11-05

Posco 2

Warszawski Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) to nie tylko pierwsza nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) wybudowana w Polsce. Jako pierwsza przechodzi również proces zaawansowanej rozbudowy i modernizacji przy jej równoległym funkcjonowaniu. Kluczem do sukcesu tak złożonej inwestycji jest synchronizacja harmonogramu pracy ZUSOK z harmonogramem rozbudowy i modernizacji oraz detaliczne zaplanowanie wszelkich działań.

Trwająca rozbudowa i modernizacja warszawskiego ZUSOK znacznie zwiększy strumień przekształcanych w prąd i ciepło zmieszanych odpadów komunalnych  – z ok. 40 do ponad 300 tysięcy ton rocznie. Biorąc pod uwagę rolę ITPO w systemie gospodarowania odpadami oraz skalę zaplanowanej rozbudowy i modernizacji obiektu na Targówku, koniecznym warunkiem było utrzymanie ciągłości funkcjonowania obecnej linii termicznego przekształcania odpadów podczas całego okresu realizacji inwestycji.

Posco 8

- Rozbudowa działających obiektów to zupełnie inna specyfika pracy. Połączenie nowych elementów instalacji z istniejącą infrastrukturą wymaga przygotowania szczegółowego planu kolejności prac. Nadzorowanie takiej inwestycji w dużej mierze polega na przewidywaniu potencjalnych komplikacji i podejmowaniu odpowiednich działań. Najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz ciągłości prac - mówi inż. Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Praca na "żywym organizmie"

Kluczową i niecodzienną okoliczność stanowi fakt, że rozbudowa dotyczy pracującej instalacji. Poszczególne czynności budowlane muszą zatem być dostosowane do funkcjonowania zakładu i odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Modernizacja istniejącego obiektu wymaga także perfekcyjnej organizacji przestrzeni. Teren prac jest ograniczony nie tylko granicami działki, ale także istniejącymi już w jej obrębie budynkami i obiektami. Zarządzanie terenem musi zatem uwzględniać przemyślane składowanie materiałów, logistykę dostaw, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla maszyn, transportu, jak również pracowników - tych uczestniczących w budowie oraz pracujących w samej instalacji. Inwestycja to także wyzwanie pod kątem zgrania działań zespołów podwykonawczych.

IMG20210915152627

- Z powodu istniejących już rozwiązań każdy etap budowy poprzedzają prace przygotowawcze, które same w sobie wymagają właściwej koordynacji. Aby poprowadzić rurociąg zgodnie z projektem umieszczenie rury w odpowiednim miejscu nie wystarczy. Najpierw należy przygotować przestrzeń, na którą przeniesie się działającą nitkę, następnie należy zamontować nową instalację, a dopiero w ostatnim etapie dokonać przepięcia - przeważnie w bardzo ograniczonym czasie. To oczywiście tylko przykład, ale tak złożona jest cała inwestycja - tłumaczy inż. Marcin Sadura z MPO Warszawa.

Detaliczne planowanie

tunel kablowy

Z uwagi na działający obok układ technologiczny szczególny nacisk należy kłaść na dotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramu robót. Pewne prace muszą być wykonane kiedy ZUSOK ma planowe przerwy technologiczne - a przez cały czas trwania budowy przewidzianych jest ich jedynie kilka. Aktualnie działania są kontynuowane na wielu frontach, prowadzone są kolejne prace rozbiórkowe, wykopy, wylano także pierwsze fundamenty. Zakończyły się również prace związane z drugim etapem postoju instalacji ZUSOK. Ponowny rozruch odbywa się już z wykorzystaniem elementów nowej technologii.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2022-08-17
Segreguj, B(i)o warto! Ekopiknik w Parku Fontann
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2022-08-10
15 sierpnia - dzień wolny od pracy
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2022-08-05
Jakość zarządzania odpadami – ZUSOK dla Warszawy
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście
Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2022 MPO